Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

I. IZRADA I VOĐENJE GRAĐEVINSKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ PODRUČJA PRIPREME I ORGANIZACIJE GRAĐENJA:

1. ZA PROJEKTANTE: (ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE UREDE)

TROŠKOVNICI:

 • tehnička suradnja na izradi troškovnika građevinsko-obrtničkih radova temeljem Idejnog, Glavnog ili Izvedbenog Projekata
 • tehnička suradnja na izradi procjene investicije prema projektu, priprema dokumentacije za javnu nabavu i sl.

PROJEKTNA  DOKUMENTACIJA:

 • tehnička suradnja na obradi projektne dokumentacije

2. ZA IZVOĐAČE: (GRAĐEVINSKA PODUZEĆA I OBRTI)

PONUDBENI TROŠKOVNICI I TROŠKOVNICI ZA NAPLATU (uložak u situaciju)

 • – ponudbeni – temeljem izmjera na terenu
 • – ponudbeni –  temeljem projekta
 • – troškovnik procjene investicije za bankovne adaptacijske kredite
 • – troškovnik situacije za naplatu izvršenih radova
 • – troškovnik za savjetovanje odnosno stručnu tehnologiju izvođenja ili narudžbe potrebnih količina
 • IZRADA I VOĐENJE GRAĐEVINSKIH KNJIGA – DOKAZNICA MJERA I OBRAČUNSKIH NACRTA
 • IZRADA I VOĐENJE MJESEČNIH SITUACIJA NA NAPLATU RADOVA
 • IZRADA MODELA UGOVORA U GRAĐENJU
 • IZRADA I VOĐENJE KALKULACIJA – ANALIZA CIJENA
 • NORMIRANJE STAVAKA
 • IZRADA PONUDA
 • POPUNJAVANJE TENDERA I PRIJAVE NA NATJEČAJ
 • PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA
 • IZRADA DINAMIČKIH PLANOVA GRAĐENJA
 • IZRADA PLANOVA IZVOĐENJA RADOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE NA RADU
 • IZRADA RAZNIH IMENOVANJA SUKLADNO VAŽEĆOJ ZAKONSKOJ REGULATIVI, RAZNIH DOPISA, OČITOVANJA I SL.
 • VOĐENJE GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA / RADOVA  ZA MANJE SLOŽENE RADOVE

 

II. KONZALTING USLUGE:

1. ZA INVESTITORE (PRAVNE OSOBE):

A) FINANCIJSKI KONZALTING – praćenje namjenskog korištenja sredstava

Ovom uslugom kontroliramo provedbu Vašeg projekta, i to kroz:

 • kontrolu obujma izvedenih radova prema ugovornom troškovniku
 • kontrolu obračuna izvedenih radova sukladno ugovoru
 • usporednu analizu troškova provedbe projekta unutar projiciranih vrijednosti troškova projekta kroz evidenciju više i manje izvedenih radova (više-manje radnje)
 • kontrolu izvedbe objekta u naravi, u smislu pridržavanja gabarita temeljem izdanih dozvola
 • upozoravamo na sva potencijalna odstupanja od rokova, troškova i gabarita projekta

B)  KONZALTING USLUGE ZAŠTITE NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA NA GRADILIŠTU

 • usluga Koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova  (prije koordinator II)
 • izrada plana izvođenja radova iz područja Zaštite na radu

C)  ORGANIZACIJA IZVEDBE PROJEKATA ZA ZGRADE

 • organizacija izvedbe projekata za stambene i nestambene zgrade okupljanjem financijskih, tehničkih i fizičkih sredstva za realizaciju projekta

D)  KONZALTING I ZASTUPANJA U NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

 • ishođenje akata za ozakonjenje građevina – Rješenje o izvedenom stanju (legalizacija)
 • ishođenje akata za uporabu građevina – Uporabna dozvola
 • evidencije građevina u katastru i zemljišnim knjigama

2. ZA IZVOĐAČE: (GRAĐEVINSKA PODUZEĆA I OBRTI)

VOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

 • vođenje manje složenih građevinskih radova za Izvođače temeljem Ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji u skladu sa Zakonom

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.