Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

ŠTO JE TROŠKOVNIK?

Procjenom troškova susrećemo se u svakodnevnom životu, pokušavajući analizirati buduće događaje i formirati budžet za planirani odmor, kupovinu ili ulaganje. Na sličan način funkcionira i procjena troškova u graditeljstvu, sa primarnim ciljem da se pokušaju definirati resursi potrebni za realizaciju investicijskog projekta. U resurse ubrajamo radnu snagu, materijal, mehanizaciju te novac. Kvalitetna procjena troškova je neophodan ulazni podatak za donošenje većine važnih odluka tokom realizacije projekta kao što su : ocjena opravdanosti, definiranje obujma i kvalitete posla, izbor izvođača, nabavka materijala, izvođenje dodatnih radova i drugo. Troškovnik je predložak po kojem se daje ponuda za radove, odnosno dokument u kojem su po stavkama opisani radovi koji se izvode, materijali i uvjeti iz kojih i po kojima se ti radovi izvode, i sl. Svaka stavka troškovnika sadrži Opis stavke, Jedinicu mjere, Količinu i Jediničnu cijenu. Na osnovi umnoška Količine i Jediničnih cijena, dobiva se Ukupni iznos pojedine stavke, a zbrajanjem Ukupnih iznosa stavaka dobivamo i vrijednost pojedinih vrsta radova.

Vrlo je važno da svi ponuđači imaju iste podatke, jer se u suprotnom može dogoditi da svaki izvođač nudi materijal različitih proizvođača i u različitim količinama, prema vlastitoj procjeni, što će se jako osjetiti u konačnoj cijeni, vrlo moguće i kvaliteti izvedenih radova. U tom slučaju se može dogoditi da najjeftiniji ponuđač nije i najkvalitetniji, a na kraju sa svim nepredviđenim troškovima postaje najskuplji!

Svaki ozbiljni izvođač radova prvo će Vas pitati za troškovnik, jer bez troškovnika, dati procjenu za radove je prvenstveno jako teško, a i barem 10-15% materijala i radova se ne uzme u obzir. Unaprijed zadanom tehnologijom gradnje, vrstom materijala, odnosno opisima svake radnje sa količinom koju će biti potrebno izvesti – troškovnik čuva vaš projekat od iznenađenja, čuva vaš budžet od iznenađenja. Kvalitetno izrađen troškovnik temelj je uspješnog odnosa između izvođača i investitora. Paušalne ponude raznih instant poduzeća (bez troškovnika) mogu donijeti isključivo i samo štetu, ili samom izvođaču ili Investitoru.

 

DEFINICIJA TROŠKOVNIKA:  TROŠKOVNIK JE PREDRAČUN ZA RADOVE U GRADITELJSTVU  I SREDSTVO ZA UGOVARANJE RADOVA.
Troškovnik može služiti kao predračun odnosno sredstvo za ugovaranje radova između sudionika u projektu (Investitor, Izvođač, Nadzor..).

 

1.  TAKAV PREDRAČUN JOŠ ZOVEMO “UGOVORNI TROŠKOVNIK”

Ugovorni troškovnik je sastavni dio obavezne tehničke dokumentacije gradilišta.

UGOVORNI TROŠKOVNIK može “nastati” temeljem:

  • “Projektantskog troškovnika” (Projektant u sklopu svoj projekta izrađuje i troškovnik)
  • “Ponudbenog troškovnika” (Izvođač radova sam izrađuje troškovnik temeljem vlastitog zapažanja u sklopu svoje ponude)

 

 A/ KADA “UGOVORNI TROŠKOVNIK ”  NASTANE OD “PROJEKTANTSKOG TROŠKOVNIKA”  (IZRAĐUJU PROJEKTANTI)

Arhitektonski i inženjerski biroi obavljaju poslove projektiranja raznih građevina odnosno budućih zahvata u prostoru. Kao što smo naveli, priprema i planiranje važan su početni korak u slijedu radova, što podrazumijeva izradu troškovnika temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije. Po svojoj važnosti takav troškovnik možemo smatrati dijelom projektne dokumentacije iako zakonski ne spada u sastavni dio projekta. Isti je sastavni dio obvezne dokumentacije na gradilištu sukladno Zakonu.

Troškovnik sačinjen temeljem Idejnih, Glavnih ili Izvedbenih nacrta također može služiti kao  predračun i sredstvo za ugovaranje radova između sudionika u projektu (Investitor, Izvođač, Nadzor..). I u tom slučaju stvarno izvedene količine dokazuju se građevnom knjigom jer količine iz troškovnika u naravi mogu odstupati, a stvarno izvedene količine za naplatu izvršenih usluga potrebno je dokazati sukladno pravilima struke – sistemom građevinske knjige i dokaznice mjera.

U svojstvu vanjskog suradnika za arhitektonske i inženjerske urede surađujemo na izradi troškovnika građevinsko-obrtničkih radova temeljem dostavljene projektne dokumentacije u digitalnom obliku.

 

B/  KADA “UGOVORNI TROŠKOVNIK ”  NASTANE OD “PONUDBENOG TROŠKOVNIKA”   (IZRAĐUJU IZVOĐAČI RADOVA)

U koliko Investitor ne posjeduje prazan troškovnik radova (bez ispunjenih jediničnih cijena) na osnovu kojega Izvođač daje svoju ponudu na način da upisuje svoje ponudbene jedinične cijene unutar stavaka, tada je Izvođač radova prisiljen sam izraditi troškovnik radova zajedno sa ponudom. Izvođač radova svoju ponudu koja sadrži “ponudbeni troškovnik” može izraditi temeljem:

  • uvida u vaš projekat novog stanja, izrade opisa svih radnji, normiranjem stavki i izračuna potrebnih količina,  te provesti nekoliko dana za računalom.
  • temeljem izlazaka na teren, kada je potreban saslušati Vaše želje i potrebe, napraviti izmjeru svih prostorija i elemenata koji su predmet adaptacije, sanacije ili rekonstrukcije,  izračunati količine svih potrebnih radnji, te opet provesti nekoliko dana za računalom dok se sve evidentira u preglednu tablicu.

Kvalitetno izrađen troškovnik temelj je uspješnog odnosa između izvođača i investitora. Svaki ozbiljni izvođač radova prvo će Vas pitati za troškovnik, jer bez troškovnika, dati procjenu za radove je prvenstveno jako teško, a i barem 10-15% materijala i radova se ne uzme u obzir. U tom slučaju se može često događa da najjeftiniji ponuđač nije i najkvalitetniji, a na kraju sa svim nepredviđenim troškovima postaje najskuplji!!
Paušalne ponude raznih instant poduzeća (bez troškovnika) mogu donijeti isključivo i samo štetu, Ili samom izvođaču ili Investitoru.

 

2.   “TROŠKOVNIK IZVEDENIH RADOVA ZA NAPLATU”  (IZRAĐUJE IZVOĐAČ PREMA INVESTITORU)

KOLIČINE IZ UGOVORNOG TROŠKOVNIKA POTREBNO JE USKLADITI SA STVARNO IZVEDENIM KOLIČINAMA NA TERENU, PA TAKAV AŽURIRANI TROŠKOVNIK ZOVEMO – “TROŠKOVNIK IZVEDENIH RADOVA ZA NAPLATU” KOJI JE SASTAVNI DIO RAČUNA ILI MJESEČNE SITUACIJE ZA NAPLATU RADOVA PREMA INVESTITORU.

Troškovnik stvarno izvedenih radova za naplatu u naravi izrađuje poduzeće koje je izvelo radove, služi za naplatu izvedenih radova, prilog računu ili situaciji koja se predaje naručitelju odnosno investitoru. Nastaje iz bazičnog “Ugovornog troškovnika” a izmjene se odnose na ažuriranje stvarno izvedenih “više ili manje” količina, te eventualnim dodavanjem izvedenih radova koji nisu ugovoreni (vantroškovnički rad).

Navedeni troškovnik izvedenih radova nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevne knjige. Pretpostavljene ili grubo izračunate količine iz ugovornog troškovnika (predračuna) u naravi često odstupaju, a stvarno izvedene količine za naplatu izvršenih usluga potrebno je dokazati sukladno pravilima struke – sistemom građevinske knjige – dokaznice mjera.

U taj troškovnik upisuju se točne količine dobivene izračunima iz građevinske knjige,  a sastoji se sastoji od:

  1. ugovorenih radova temeljem ugovornog troškovnika (oni koji su izvedeni i nalaze se u troškovniku ponude)
  2.  vantroškovničkih radova (radovi koji su izvedeni, a nisu bili predviđeni u troškovniku ponude), ako ih je bilo.

Eventualne izmjene tijekom izvođenja koje nisu definirane tzv. ugovornim troškovnikom, a koje izmjene se mogu dogoditi zbog izmjena u projektu, izmjena ugradbene vrste materijala, ugradbene dimenzije materijala i dr., odnosno svi nepredviđeni radovi koji se eventualno pojave kao vantroškovnički rad (tzv. VTR), a izvode se uz suglasnost Investitora i Nadzornog inženjera, obračunavaju se kao  vantroškovnički radovi. Po zahtjevu Nadzornog inženjera, Izvođač radova uz obračun vantroškovničkih radova treba izraditi i priložiti Analizu cijene kojom dokazuje jediničnu cijenu stavke, odnosno ukupni trošak vantroškovničkih radova.

Za sve gore navedene poslove nužno je posjedovanje graditeljskih vještina koje uključuju poznavanje i upotrebu građevinskih normi, poznavanje tehnologije građenja i sl.

Prilikom gradnje, odnosno mjesečnog obračuna i naplate radova vrlo je bitno pratiti tijek radova i potrošena / realizirana sredstava po ugovoru, te npr. pravovremeno izvještavanje uprave i investitora o stanju investicije. 

 

Za izradu građevinskog troškovnika cijena usluga ovisi o više specifičnosti, podtipu građevinskog troškovnika kao i o obimu posla.

Točna cijena može se odrediti na temelju upita.

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.