Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

Izrađujemo modele ugovora između izvoditelja i naručitelja, između izvoditelja i podizvoditelja te ugovore o cesiji.

Što definira ugovor o građenju i na što se njime izvođač obvezuje?

Sastavnim dijelovima ugovora o građenju smatraju se:

– projekti

– ponuda Izvođača

– opći i posebni uvjeti ugovora o građenju

– projekt organizacije izvedbe radova – operativni (i terminski) plan izvođenja

Ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač radova obvezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvršiti građevinske radove, a naručitelj se obvezuje za to mu isplatiti određenu cijenu.

Bitni sastojci ugovora o građenju su predmet i cijena.

Predmet ugovora jest izgradnja određene građevine na određenom zemljištu ili izvođenje drugih građevinskih radova na zemljištu odnosno na postojećoj građevini.

Cijena gradnje je određena ili je odrediva. Cijena gradnje se može mijenjati, ali samo na način i pod uvjetima koji su propisani. Postoje dva načina određivanja cijene gradnje. Prvi je način po jedinici mjere ugovorenih radova, odnosno jedinična cijena. Određuje se po četvornom metru, po dužnom metru, po kubičnom metru, kilogramu i slično. Podloga za iskazivanje jediničnih cijena je troškovnik radova sa specificiranim vrstama i količinama radova. U ugovoru o građenju na bazi jediničnih cijena pojedinih vrsta radova iskazuje se ukupna cijena izgradnje koja proizlazi iz umnoška količina radova prema troškovniku i ugovorenih jediničnih cijena. Ukupna cijena izvođenja radova će u konačnici biti različita, odnosno viša ili manja od predračunske, ovisno o količinama stvarno izvedenih radova, eventualno neizvedenih radova te nepredviđenih i naknadnih radova. Drugi način formiranja cijene je u ukupnom iznosu za cijelu funkcionalnu građevinu – ukupno ugovorena cijena. Ovakav način određivanja cijene je uobičajen kod ugovora sa klauzulom “ključ u ruke”.

Ugovorom sa navedenom odredbom se izvođač samostalno obvezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određene cjelovite građevine, a ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, te isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu. Visina ugovorene cijene, iako je kod ugovora “ključ u ruke” u načelu nepromjenjiva, ipak se može u iznimnim slučajevima izmijeniti, bez obzira jesu li stranke iznimku predvidjele.

Bitni sastojci ugovora o građenju su također i garancijski rokovi za kvalitetu izvedenih radova i ugovorna kazna za prekoračenje rokova.

Rok dovršenja radova je također bitan sastojak ugovora. Ugovorom se rok može iskazati na dva načina. Jedan je način definiranje broja dana za izvođenje od dana uvođenja u posao, a drugi je način da se odredi vremensko razdoblje od određenog datuma početka do određenog datuma dovršetka radova ili da se odredi obvezujući rok dovršetka. Obzirom da se ugovorom ne mogu definirati sve odredbe i postupanja u pojedinim mogućim situacijama, a koje se mogu dogoditi tijekom gradnje mogu se također ugovorom propisati primjene općih uvjeta za izvođenje.

Opći i posebni uvjeti ugovora o građenju su:

 1. PONUDA
 2. UGOVOR O GRAĐENJU
 3. SAVJESNOST U ISPUNJAVANJU UGOVORENIH OBVEZA
 4. NADZOR NARUČITELJA
 5. OPĆE OBVEZE IZVOĐAČA
 6. DJELATNICI IZVOĐAČA
 7. DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU
 8. KVALITETA MATERIJALA I RADOVA
 9. ROKOVI
 10. CIJENA
 11. PLAĆANJE RADOVA
 12. PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN
 13. JAMSTVENI ROK
 14. PRIVREMENA OBUSTAVA RADOVA
 15. RASKID UGOVORA
 16. RJEŠAVANJE SPORA

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.