Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

IZRADA I VOĐENJE KALKULACIJA U GRADITELJSTVU, ANALIZA CIJENA

Pojam kalkulacija definira se na različite načine. Međutim sve one imaju i svoj zajednički smisao koji se odražava u tome da je kalkulacija računski postupak (metoda) da se na taj način obračunavaju troškovi i utvrđuje cijena učinka (proizvoda i usluga). Prema opće prihvaćenoj definiciji, kalkulacija je postupak kojim se obračunavaju troškovi koji sačinjavaju cijenu koštanja odnosno način za izračunavanje prodajne cijene proizvoda i usluga.

S obzirom na vrijeme sastavljanja kalkulacije mogu biti: prethodne i naknadne. Prethodne kalkulacije sastavljaju se prije početka građenja, i to na osnovi projektne dokumentacije, normativa materijala i radne snage, te normativa ostalih troškova koji su prethodno utvrđeni primjenom odgovarajućih metoda. Naknadna kalkulacija sastavlja se poslije završetka proizvodnje,i to na osnovi stvarno nastalih troškova koji se u toku proizvodnje sistematski evidentiraju u pogonskom knjigovodstvu. Sastavlja se po istim elementima kao i prethodna kalkulacija kako bi se pojedini elementi ovih kalkulacija mogli uspoređivati.

Što je Analiza cijena?

Postupak izrade kalkulacije i formiranja cijena naziva se analiza cijena. Za svaki novi objekt izvođač posebno formira jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne cijene predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere ( m1 , m2 ,m3 ,komad, kg ) . Njima su obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju prilikom izvođenja određenog rada:

-nabava i doprema materijala na gradilište ; uskladištenje materijala

-doprema do mjesta ugrađivanja

-rad potreban za ugrađivanje

-troškovi pripreme materijala i dr.

Građevinska tvrtka radi kalkulaciju za pojedine vrste građevinskih radova sa svim troškovima jedinične prodajne cijene. Troškovi koji se uzimaju u kalkulaciju prodajne cijene poredani su po principu njihovog mjesta nastajanja. Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika proizlazi iz proračuna poznavanja svih troškova poslovanja dok troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elementa proizvodnje.

Eventualni vantroškovnički radovi (radovi koji su izvedeni, a nisu bili  predviđeni u troškovniku ponude) obračunavaju se u troškovnik, a njihova cijena ovisi o prethodno ugovorenom načinu obračuna.  Takovi radovi vrlo često obračunavaju se sistemom Analize cijena.Temelj za izradu analize cijena su Norme koje određuju potrebne utroške materijala nazivaju se norme utroška. Norme utroška i norme vremena su u graditeljstvu jedinstvene i nazivaju se prosječne norme u graditeljstvu. Norme imaju višestruku primjenu :

-za izračunavanje potrebnog broja radnika

-za izračunavanje potrebnog materijala i mehanizacije

-za izradu analiza cijena i dr.

Prema tome, jedinična prodajna cijena sastoji se od sljedećih elemenata :

A-troškovi materijala za izradu

B-plaće izrade

C-režijski i drugi opći troškovi

_______________________

A+B+C=PRODAJNA CIJENA

Troškovi pod A i B mogu se direktno kalkulirati za jedinicu mjere svake pojedine vrste radova pa se zovu direktni troškovi.

Troškovi pod C se ne mogu direktno kalkulirati nego se proporcionalno raspoređuju na pojedine vrste radova prema troškovima bruto plaća neposrednih proizvođača.

Isto tako se i troškovi mehanizacije raspoređuju proporcionalno na sve direktne troškove. U analizi cijena moraju biti vidljivo iskazani troškovi materijala za izradu, bruto plaće i opći troškovi.

Prodajna cijena formira se na taj način da se materijalu pribroje bruto plaće pomožene faktorom tvrtke (faktorom režije), tj. PRODAJNA CIJENA = A+B*F

Faktor tvrtke (režije) predstavlja odnos između općih troškova (C) i bruto plaća neposrednih proizvođača (B). F=C/B

Faktor tvrtke obuhvaća:

-amortizaciju osnovnih sredstava

-investiciono održavanje osnovnih sredstava

-tekuće održavanje osnovnih sredstava

-pripremne radove

-stipendije i nagrade učenika

-prijevoz radnika na posao

-plaće režijskog osoblja

-materijal režije gradilišta i dr.

Analiza cijene svake pojedine stavke troškovnika proizlazi iz proračuna poznavanja svih troškova poslovanja dok troškovi predstavljaju vrijednost utrošenih elementa proizvodnje u procesu reprodukcije.

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.