Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

Trebate li Plan izvođenja radova? Javite nam se.

 

Sukladno članku 77 Zakona o zaštiti na radu(N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

Koordinator zaštite na radu obavezan je tijekom građenja izraditi ili dati izraditi Plan izvođenja radova.

 

 

KOJE SU OBAVEZE INVESTITORA?

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) ČL.73. OBVEZUJE INVESTITORA DA OSIGURA IZRADU PLANA IZVOĐENJA RADOVA (ODNOSNO KOORDINATORA ZNR).

ČLANAK 73., stavak 5

(5) Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu sa provedbenim propisom.

U KAZNENIM ODREDBAMA ZAKONA PREDVIĐENE SU VELIKE NOVČANE KAZNE  AKO INVESTITOR NE OSIGURA IZRADU PLANA IZVOĐENJA RADOVA.

 

 

SADRŽAJ PLANA IZVOĐENJA RADOVA  SUKLADNO PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA (NN 48/18)

1. Određivanje granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje) – opis i shema

2. Popis poslova i aktivnosti s naznakom posebno opasnih radova

3. Pravila zaštite na radu vezano za poslove i aktivnosti na gradilištu, uključujući mjere zaštite na radu za posebno opasne radove iz Dodatka II. ovoga Pravilnika koji se izvode odnosno koji će se izvoditi na gradilištu te zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu

4. Postupci za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge, pri čemu je potrebno definirati tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s općim načelima prevencije iz članka 6. ovoga Pravilnika te minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati

5. Potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja radova te popis opasnih kemikalijama koje će se koristiti na gradilišu

6. Vremenski plan izvođenja radova

7. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada

8. Procjena troškova uređenja gradilišta i provođenja zajedničkih mjera zaštite na radu na gradilištu

 

 

Primjer plana izvođenja radova koji je javno dostupan možete pogledati ovdje:

Preuzmi PDF dokument.

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.