Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

TEHNIČKI SERVIS – outsourcing poslovnih usluga u graditeljstvu za arhitektonske i inženjerske urede, investitore i Izvođače radova.

 

Zašto baš “tehnički servis”?

U Republici Hrvatskoj ne postoji “klasični” knjigovodstveni servis koji može kvalitetno ispostaviti privremenu mjesečnu situaciju za naplatu radova prema Investitoru, a koja sadrži prethodne radnje poput izrade građevinske knjige i dokaznice mjera, obračun vantroškovničkih radova, izradu analiza cijena, a sve  uz korištenje normativa u graditeljstvu i sl. Tu smo za građevinska poduzeća i obrtnike.

Trebate li poslovnog partnera za usluge poput izrade troškovnika građevinsko-obrtničkih radova temeljem projekta ili drugu tehničku suradnju na projektu? Tu smo za arhitektonske i inženjerske urede.

Zatrebate li poslovnog partnera za usluge Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova?  Tu smo i za Investitore.

 

Zašto outsourcing poslovnih usluga ?

Ovakav koncept tehničke suradnje je isplativ za sve, naše usluge možete koristiti samo na određene projekte i poslove, prema potrebi.

Iskoristite znanje vrhunskih specijalista iz područja pripreme i organizacije građenja, bez da nekoga morate zapošljavati.

Outsourcingom naših usluga smanjujete operativne troškove, fiksne troškove pretvarate u varijabilne.

Outsourcingom naših usluga možete se lakše fokusirati na ključne poslove odnosno optimalno rasporediti kadar i resurse, optimizirajte vaše poslovanje.

Povećajte fleksibilnost i konkurentnost, time i profit.

Svako poduzeće treba raditi ono u čemu je najbolje, a sve ostalo prepustiti tvrtkama specijaliziranima za te poslove.

Tenderi, kalkulacije, građevinske knjige, dokaznice mjera,  privremene i okončane mjesečne situacije, dinamički planovi, analiza cijene prema normativima u graditeljstvu, izrade modela ugovora, izrade pisanih izjava izvođača, izrada troškovnika temeljem projektne dokumentacije, izrada ponudbenih troškovnika temeljem izmjera na terenu, usluge koordinatora II zaštite na radu, izrada plana izvođenja radova,

samo su dio naših usluga koje obavljamo s velikom ljubavlju prema graditeljskoj struci,  sa ciljem očuvanja i vrednovanja graditeljskih vještina u današnjem dobu.

 

ARHITEHNIČAR

prvi tehnički servis u RH

na tržištu od 01.06.2017. godine do danas.

 

section-icon-hook

Naš team

MARKO. K.,  građ. teh. vis.

PRIPREMA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Kalkulant

Imenovani djelatnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • STRUČNE SPREME

(Graditeljska tehnička škola Zagreb, svjedodžba M.B.7/606 od 25.kolovoza 2004.g.)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU SUDIONIKA U GRADNJI

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i  graditeljstva izdalo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Klasa: UP/I-133-04/10-01/278, Ur.broj: 531-18-10-7  od 17.12.2010. godine)

  • ČLANSTVU U HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  

(Evidencija tehničara građevinske struke – voditelj manje složenih radova, broj upisa: 281)

Višegodišnje radno iskustvo u struci:

2005./ GEO-EKO d.o.o.,  Zagreb / mjernik geomehaničkim instrumentima

2007./ TRANSCEDENT d.o.o.,  Zagreb / pripravnik, poslovođa, kalkulant

2008./ TEH – GRADNJA d.o.o.,  Zagreb / voditelj manje složenih radova

2014./ KARLOVAČKA ŽUPANIJA / referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

2017./ ARHITEHNIČAR, Duga Resa / vlasnik i osnivač

 

Dodatna usavršavanja i obrazovanja:

2010./ Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

2015./  Državni stručni ispit za obavljanje poslova referenta

2016./  Tehničar za energetski učinkovitu gradnju

2018./  Auto Cad specijalist, POU Zagreb

2019./  Evidencija u komori HKIG – Voditelj manje složenih radova

KRUNO S., ing. sec.

ZAŠTITA NA RADU

Voditelj i stručni suradnik

Imenovani stručni suradnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • STRUČNE SPREME

(Diplomu broj: 04-98/2007. izdalo je Veleučilište u Karlovcu 12. listopada 2007. godine)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu izdalo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Klasa: UP/I-133-01/09-01/282, Ur.broj: 526-08-01-01/1-09-7 od 04.12.2009. godine)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu izdalo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH, Klasa: UP/I-133-02/17-03/114, Ur.broj: 524-11-01-01/3-17-5 od 16.10.2017. godine)

Dugogodišnje radno iskustvo na poslovima iz područja zaštite na radu:

2005. – danas / Stručnjak zaštite na radu

2018. – danas / Koordinator II zaštite na radu

 

Dodatna usavršavanja i obrazovanja:

Uvjerenje – stručni ispit za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu

Uvjerenje – stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara

Uvjerenje – stručni ispit za koordinatora zaštite na radu

Potvrda o izobrazbi za gospodarenje otpadom /povjerenik za otpad/

Uvjerenje o stjecanju osnovnih andragoških znanja

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.