Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU

Prvi tehnički servis u Hrvatskoj

Outsourcing poslovnih usluga u graditeljstvu za pravne osobe, usko specijalizirani za izradu i vođenje građevinske tehničke dokumentacije iz područja pripreme i organizacije građenja

Zašto baš “tehnički servis”?

U Republici Hrvatskoj ne postoji knjigovodstveni servis koji može kvalitetno ispostaviti privremenu mjesečnu situaciju za naplatu radova prema Investitoru, a koja sadrži sve prethodne radnje iz područja organizacije građenja, za koje vještine se osposobljavaju stručnjaci  i specijalisti iz područja graditeljstva (niskogradnje) i arhitekture (visokogradnje).

Nositelji građevinske operative više nisu velika dionička društva sa tisućama zaposlenih radnika. Hrvatska građevinska operativa oslonjena je na malo i srednje poduzetništvo koje svakim danom upotpunjuju novoosnovani obrti i poduzeća kao trend poticanja samozapošljavanja.

Nositelji projektantske struke u Hrvatskoj su također mali uredi ovlaštenih arhitekata, inženjera, ili manji zajednički uredi koji ne broje više od nekoliko zaposlenih.

Naše usluge svakim danom postaju sve traženije na tržištu Republike Hrvatske, sa naglaskom potrebe malog i srednjeg poduzetništva.

Zašto baš outsourcing poslovnih usluga ?

Ovakav koncept tehničke suradnje je isplativ za sve, naše usluge možete koristiti samo na određene projekte i poslove, prema potrebi.  Iskoristite znanje vrhunskih specijalista iz područja pripreme i organizacije građenja, bez da nekoga morate zapošljavati.  Outsourcingom naših usluga možete se lakše fokusirati na ključne poslove odnosno optimalno rasporediti kadar i resurse, optimizirati vaše poslovanje. Korištenjem naših usluga smanjite operativne troškove, fiksne troškove pretvorite u varijabilne.  Povećajte svoju fleksibilnost i konkurentnost, time i profit.

Svako poduzeće treba raditi ono u čemu je najbolje, a sve ostalo prepustiti tvrtkama specijaliziranima za te poslove.

PROJEKTANTI:  ARHITEKTI/CE 
Trebate li partnera za suradnju na vašem projektu? Nudimo vam suradnju na izradi troškovnika građevinsko-obrtničkih radova temeljem Vašeg projekta ili drugu tehničku suradnju na vašem projektu.
Tu smo za vas.

IZVOĐAČI: GRAĐEVINSKA PODUZEĆA I OBRTI
Za vas izrađujemo i vodimo privremene mjesečne situacije za naplatu izvedenih radova prema investitoru uz obračunavanje izvedenih radova sistemom građevinske knjige, dokaznice mjera i obračunskih nacrta, za vantroškovničke radove izrađujemo analize cijena uz korištenje normativa u graditeljstvu, izrađujemo ponude i ponudbene troškovnike, itd.
Tu smo za vas.

INVESTITORI: PRAVNE OSOBE
Trebate li usluge Koordinatora iz područja zaštite na radu u fazi izvođenja radova?
Tu smo za vas.

Sve navedeno samo su dio naših usluga koje obavljamo s velikom ljubavlju prema graditeljskoj struci,  sve sa ciljem očuvanja i vrednovanja graditeljskih vještina u današnjem dobu.

Poučeni vlastitim iskustvom, iskustvom starijih generacija graditelja te iskustvima današnjih kolega iz struke, inzistiramo na stručnim i tehnički ispravnim rješenjima za izvođenje svih vrsta radova, te na urednom i tehnički ispravnom vođenju administrativnog poslovanja vašeg gradilišta, obrta ili poduzeća.

ARHITEHNIČAR, tehnički servis

 

Punih 5 godina sa Vama!

section-icon-hook

Tim stalnih stručnjaka:

MARKO K.  građ. teh. vis.

PRIPREMA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Imenovani djelatnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • STRUČNE SPREME

(Graditeljska tehnička škola Zagreb, svjedodžba M.B.7/606 od 25.kolovoza 2004.g.)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU SUDIONIKA U GRADNJI

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i  graditeljstva izdalo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Klasa: UP/I-133-04/10-01/278, Ur.broj: 531-18-10-7  od 17.12.2010. godine)

  • ČLANSTVU U HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA  

(Evidencija tehničara građevinske struke – voditelj manje složenih radova, broj upisa: 281)

Višegodišnje radno iskustvo u struci:

2005./ GEO-EKO d.o.o.,  Zagreb / mjernik geomehaničkim instrumentima

2007./ TRANSCEDENT d.o.o.,  Zagreb / pripravnik, poslovođa, kalkulant

2008./ TEH – GRADNJA d.o.o.,  Zagreb / voditelj manje složenih radova

2014./ KARLOVAČKA ŽUPANIJA / referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

2017./ ARHITEHNIČAR, Duga Resa / vlasnik i osnivač

 

Dodatna usavršavanja i obrazovanja:

2010./ Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

2015./  Državni stručni ispit za obavljanje poslova referenta

2016./  Tehničar za energetski učinkovitu gradnju

2018./  Auto Cad specijalist, POU Zagreb

2019./  Evidencija u komori HKIG – Voditelj manje složenih radova

KRUNO Š. inženjer sigurnosti

ZAŠTITA NA RADU

stručni suradnik za zaštitu na radu

Imenovani stručni suradnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • STRUČNE SPREME

(Diplomu broj: 04-98/2007. izdalo je Veleučilište u Karlovcu 12. listopada 2007. godine)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu izdalo je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH, Klasa: UP/I-133-01/09-01/282, Ur.broj: 526-08-01-01/1-09-7 od 04.12.2009. godine)

  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU

(Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu izdalo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava RH, Klasa: UP/I-133-02/17-03/114, Ur.broj: 524-11-01-01/3-17-5 od 16.10.2017. godine)

Dugogodišnje radno iskustvo na poslovima iz područja zaštite na radu:

2005. – danas / Stručnjak zaštite na radu

2018. – danas / Koordinator II zaštite na radu

 

Dodatna usavršavanja i obrazovanja:

Uvjerenje – stručni ispit za obavljanje poslova stručnjaka zaštite na radu

Uvjerenje – stručni ispit za djelatnike službe zaštite od požara

Uvjerenje – stručni ispit za koordinatora zaštite na radu

Potvrda o izobrazbi za gospodarenje otpadom /povjerenik za otpad/

Uvjerenje o stjecanju osnovnih andragoških znanja

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.