Telefon

+385 91 5986 899

Telefon
ZATRAŽI PONUDU
POSLOVNO TEHNIČKI BIRO ARHITEHNIČAR  obrt za poslovne usluge u graditeljstvu

 Duga Resa, Trg hrvatskih mučenika 11,  OIB: 78756948957, MB: 97939552

 

Što radimo?

Outsourcing poslovnih usluga u graditeljstvu za pravne osobe (arhitektonske i inženjerske urede te izvođače građevinskih radova), usko specijalizirani za izradu i vođenje građevinske tehničke dokumentacije iz područja pripreme i organizacije građenja.

Zašto baš “poslovno tehnički biro”?

Na primjer, u Republici Hrvatskoj ne postoji knjigovodstveni servis koji može kvalitetno ispostaviti privremenu mjesečnu situaciju za naplatu radova prema Investitoru, a koja sadrži sve prethodne radnje iz područja organizacije građenja, za koje vještine se osposobljavaju stručnjaci  i specijalisti iz područja graditeljstva (niskogradnje) i arhitekture (visokogradnje).

Nositelji građevinske operative više nisu velika dionička društva sa tisućama zaposlenih radnika. Hrvatska građevinska operativa oslonjena je na malo i srednje poduzetništvo koje svakim danom upotpunjuju novoosnovani obrti i poduzeća kao trend poticanja samozapošljavanja.

Nositelji projektantske struke u Hrvatskoj su također mali uredi ovlaštenih arhitekata, inženjera, ili manji zajednički uredi koji ne broje više od nekoliko zaposlenih.

Naše usluge svakim danom postaju sve traženije na tržištu Republike Hrvatske, sa naglaskom potrebe malog i srednjeg poduzetništva.

Zašto baš outsourcing poslovnih usluga ?

Ovakav koncept tehničke suradnje je isplativ za sve, naše usluge možete koristiti samo na određene projekte i poslove, prema potrebi.  Iskoristite znanje vrhunskih specijalista iz područja pripreme i organizacije građenja, bez da nekoga morate zapošljavati.  Outsourcingom naših usluga možete se lakše fokusirati na ključne poslove odnosno optimalno rasporediti kadar i resurse, optimizirati vaše poslovanje. Korištenjem naših usluga smanjite operativne troškove, fiksne troškove pretvorite u varijabilne.  Povećajte svoju fleksibilnost i konkurentnost, time i profit.

Svako poduzeće treba raditi ono u čemu je najbolje, a sve ostalo prepustiti tvrtkama specijaliziranima za te poslove.

PROJEKTANTI:  ARHITEKTI/CE 
Nudimo vam izrade troškovnika građevinsko-obrtničkih radova temeljem Vašeg projekta.
Tu smo za vas.

IZVOĐAČI: GRAĐEVINSKA PODUZEĆA I OBRTI
Za vas izrađujemo i vodimo privremene mjesečne situacije za naplatu izvedenih radova prema investitoru uz obračunavanje izvedenih radova sistemom građevinske knjige, dokaznice mjera i obračunskih nacrta, za vantroškovničke radove izrađujemo analize cijena uz korištenje normativa u graditeljstvu, izrađujemo ponude i ponudbene troškovnike, itd.
Tu smo za vas.

INVESTITORI: PRAVNE OSOBE
Trebate li usluge Koordinatora iz područja zaštite na radu u fazi izvođenja radova?
Tu smo za vas.

Sve navedeno samo su dio naših usluga koje obavljamo s velikom ljubavlju prema graditeljskoj struci,  sve sa ciljem očuvanja i vrednovanja graditeljskih vještina u današnjem dobu.

Poučeni vlastitim iskustvom, iskustvom starijih generacija graditelja te iskustvima današnjih kolega iz struke, inzistiramo na stručnim i tehnički ispravnim rješenjima za izvođenje svih vrsta radova, te na urednom i tehnički ispravnom vođenju administrativnog poslovanja vašeg gradilišta, obrta ili poduzeća.

POSLOVNO TEHNIČKI BIRO ARHITEHNIČAR
7 godina sa Vama!

Tim stalnih stručnjaka:

M.K., vlasnik i osnivač

PRIPREMA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA

Imenovani djelatnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • STRUČNE SPREME:  Graditeljska tehnička škola Zagreb, svjedodžba M.B.7/606 od 25.kolovoza 2004.g.
  • POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU SUDIONIKA U GRADNJI: Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i  graditeljstva izdalo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH, Klasa: UP/I-133-04/10-01/278, Ur.broj: 531-18-10-7  od 17.12.2010. godine.
  • EVIDENCIJI U HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA:  Evidencija tehničara građevinske struke – voditelj manje složenih radova, broj upisa: 281.

VIŠEGODIŠNJE RADNO ISKUSTVO U STRUCI: (8 godina građevinske operative, 4 godine javne uprave, 6 godina privatnog poduzetništva)

2005. GEO-EKO d.o.o.,  Zagreb / mjernik geomehaničkim instrumentima / istraživanje i monitoring u geotehnici i zaštiti okoliša

2007. TRANSCEDENT d.o.o.,  Zagreb / pripravnik, poslovođa, kalkulant

2008. TEH – GRADNJA d.o.o.,  Zagreb / voditelj tehničke dokumentacije i voditelj manje složenih radova na nepokretnom kulturnom dobru

2014. KARLOVAČKA ŽUPANIJA / upravni referent za prostorno uređenje i graditeljstvo

2017.  – ARHITEHNIČAR, Duga Resa / vlasnik i osnivač poslovno – tehničkog biroa

DODATNA USAVRŠAVANJA I OBRAZOVANJA:

2010. – Položen Stručni ispit za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

2015. – Položen Državni stručni ispit za obavljanje poslova “Upravnog referenta za prostorno uređenje i gradnju”

2016. – Provedeno stručno usavršavanje za zanimanje  “Tehničar za energetski učinkovitu gradnju”, MIOŠ Karlovac

2018. – Provedeno stručno usavršavanje za zanimanje “AutoCad specijalist”, PUO Zagreb

2019. – Evidencija u komori HKIG za funkciju “Voditelj manje složenih radova”

2022. – Faculty of Technical Studies, University of Travnik  – Preddiplomski studij Arhitekture  (univ. bacc. ing. arch.)

T. P.

ZAŠTITA NA RADU

Vanjski stručni suradnik za zaštitu na radu temeljem ugovora o poslovno tehničkoj suradnji sa trgovačkim društvom – partnerom.

Imenovani vanjski stručni suradnik zadovoljava Zakonom postavljene uvjete glede:

  • Rješenja o statusu koordinatora zaštite na radu temeljem članka 78. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), koje je izdalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Uprava za rad i zaštitu na radu, Sektor za zaštitu na radu, KLASA: UP/I-133-02/19-03/131, URBROJ: 524-03-03-01/2-19-2, od 04. studenog 2019. godine.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo. Pritiskom na gumb "Prihvaćam" slažete se s korištenjem kolačića u skladu s našom Politikom kolačića.